.

.

 

.

Pand Seubers toeristisch opstappunt

Om de verdere verpaupering van het pand Seubers een halt toe te roepen zal het gebouw aan de Aelderstraat in Aalden voorlopig dienst gaan doen als een toeristisch opstappunt, van waaruit fiets-, wandel- en kanoroutes worden opgestart. Het is een initiatief van landschapsontwerper Wilfried Reuvers uit Aalden en Dorpsbelangen Aalden.   Het complex krijgt de komende maanden een ingrijpende facelift. ‘Dankzij dit opstappunt kunnen toeristen en andere belangstellenden de omgeving vanuit een centraal startpunt prachtig verkennen’, schetst Wilfried Reuvers. Er worden onder meer panelen en zitbanken geplaatst. Het geheel zal met beplanting fraai worden aangekleed. ‘We willen met beperkte financiële middelen het gebouw en de omgeving weer toonbaar en functioneel maken. Het project is niet alleen een belangrijke stimulans voor toerisme en recreatie, maar zeker ook voor het aangezicht van Aalden.’

Al jarenlang lang tracht eigenaar MKB Vastgoed Plan het slepende dossier Seubers vlot te trekken, maar dat blijft een zaak van lange adem. De teloorgang van het karakteristieke pand baart Reuvers al langere tijd grote zorgen. De ergernis wordt breed gedragen. ‘Aalden is onlangs ongedoopt tot een vijfsterrendorp. Dat staat in schril contrast met de toestand van het pand Seubers. Er moest dus dringend iets gebeuren.’ Reuvers besefte echter dat de verwezenlijking van zijn initiatief veel tijd en doorzettingsvermogen zou vergen. Met succes heeft hij het doorgezet. ‘Een halfjaar geleden heb ik het plan van een toeristisch opstappunt uitgewerkt. Ik heb contact gezocht met Dorpsbelangen Aalden en de Ondernemersvereniging Zweeloo. Deze belangengroeperingen waren uitermate enthousiast en wilden graag medewerking verlenen.’     Eind vorig jaar presenteerde Reuvers samen met Jan Bonkes van Dorpsbelangen Aalden een schetsplan aan het college van b & w van de gemeente Coevorden. ‘Men was enthousiast en stemde toe, maar daarna hebben we zelf het voortouw moeten nemen en samen met Dorpsbelangen Aalden het plan gestalte gegeven.’ Het toeristisch opstappunt wordt onder meer gesteund door het projectenfonds Rabobank Borger-Klenckeland, het Leefbaarheidfonds gemeente Coevorden en het plaatselijk VTRB fonds Coevorden Zuid-Oost Drenthe, dat recreatieve en toeristische projecten financiële ondersteuning.   Verder is het de bedoeling dat er een kanoverbinding met de wandelroute Aalden Rondomme en de dichtersroute tot stand wordt gebracht. Het onderhoud van het opstappunt zal in handen worden gelegd van vrijwilligers, waarbij de insteek is dat de plaatselijke jeugd hierin het voortouw zal nemen. Meer info op www.dorpsbelangenaalden.nl   BRON: COEVORDEN HUIS AAN HUIS / BOOM REGIONALE UITGEVERS Bijschrift foto: Een animatiefoto van het pand Seubers, dat de komende weken zal worden omgeturnd tot toeristisch opstappunt. (Foto: Reuvers Buro voor Groene Ruimtes)

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel