.

.

 

.

Succesvol zwemseizoen 2016 al weer ten einde!

Het is met deze tropische temperaturen een vreemde gewaarwording maar het zwemseizoen in ons openluchtbad is alweer voorbij. Zondag 4 september j.l. hebben we het seizoen traditiegetrouw afgesloten met een barbecue voor alle vrijwilligers. Deze keer, vanwege het slechte weer, in de schuur van vrijwilliger Riekus Ruinemans.

In totaal hebben 16.572 bezoekers ons mooie zwembad bezocht en dat is ruim 1.000 bezoekers meer dan vorig jaar! Het leek er lange tijd op dat we de mijlpaal van de 15.000 bezoekers niet zouden halen maar dankzij een tropische tweede helft van augustus zijn we de grens van 15.000 gelukkig toch nog ruim gepasseerd. Norah Naber was op vrijdag 26 augustus de gelukkige. Voor het eerst in 10 jaar hadden we ook meer dan 600 bezoekers op 1 dag! Ook een mooie mijlpaal!

 

Seizoen

Aantal bezoekers

Totaal

Ochtend

Middag

Lessen

Avond

2015 – totaal

15.565

3.489

8.227

1.116

2.733

2016 – totaal

16.572

4.098

8.173

1.546

2.755

2015 - gemiddeld

122

40

69

22

35

2016 - gemiddeld

127

45

66

23

32

 

Het is ieder jaar weer geweldig om al die vrijwilligers te zien die zich inzetten voor ons zwembad. Het afgelopen jaar waren dat er bijna 150!!!

De meesten komen in actie op het moment dat het seizoen begint, zoals de vrijwilligers van de kassa- en schoonmaakdiensten. Anderen zijn juist voor het begin van het seizoen druk zoals de vrijwilligers die hebben meegeholpen aan het realiseren van de Sweeler Pannakooi. Er zijn natuurlijk ook vrijwilligers die het hele jaar door bezig zijn met ons mooie zwembad zoals de mannen van de onderhoudsploeg, de werkgroepen Energie, Activiteiten en Leef! en natuurlijk het bestuur.

De grootste investering dit jaar was natuurlijk de Sweeler Pannakooi. Wat een mooi eindresultaat….. en wat is er veel gebruik van gemaakt door de Sweeler jeugd!

Dankzij het stimuleringfonds Leefbaarheid van de gemeente, het projectenfonds van Rabobank Borger Klenckeland, Woonservice.nl, de VTRB en Zwaagstra Sierbestrating hebben we deze droom kunnen realiseren. Daar kwam tijdens de afsluitende barbecue voor de vrijwilligers nog een leuke verrassing bij van Masters Springen Zweeloo.

Woensdag 14 september a.s. wordt de pannakooi verhuisd naar het Alterbarg maar in mei 2017 staat deze geweldige kooi weer gewoon in de hoek van onze zonneweide.

De afsluitende barbecue was ook een mooie gelegenheid om een paar vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Jantiena Brink en Romy Kruimink omdat zij bijna 5 jaar de schoonmaakdiensten hebben gecoördineerd (en daar nu mee stoppen) en Gerry Kelder omdat zij na 8 jaar de secretarisfunctie neerlegt. Gerry wordt in het bestuur opgevolgd door Annemiek Vorsteveld.

Als bestuur van Zwembad Zweeloo willen wij hierbij nogmaals alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor alle inzet en steun. Samen zorgen wij ervoor dat we nog vele jaren kunnen genieten van ons mooie unieke zwembad.

Tot volgend jaar!

Bijschrift foto: Jantiena Brink en Romy Kruimink hebben bijna vijf jaar de schoonmaakdiensten van Zwembad Zweeloo gecoördineerd.

Bijschrift foto: Gerry Kelder nam na acht jaar afscheid als secretaris van Zwembad Zweeloo. Gerry wordt door voorzitter Olfred Nijenbanning in de bloemetjes gezet.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 13 september 2016

 

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel