.

.

 

.

85-jarig Zwembad Zweeloo helemaal klaar voor energieneutrale toekomst

Lof voor inzet vrijwilligers bij realisatie nieuwbouwcomplex. ‘Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers…..?’ Deze vraag werd afgelopen vrijdagavond bij de officiële ingebruikname van het nieuwbouwcomplex bij Zwembad Zweeloo meerdere malen gesteld.

Dankzij het gebouw, dat is voorzien van 150 m2 zonnecollectoren en 45 zonnepanelen en dat door inzet van vrijwilligers tot stand kwam, is het zwembad in staat om haar eigen energieverbruik (gas en elektriciteit), grotendeels zelf op te wekken. Het complex zorgt niet alleen voor een enorme energiebesparing van het zwembad, maar doet daarnaast ook dienst als opslagruimte voor verenigingen, overdekt terras en ontvangstruimte.

Voorzitter Jan Kuipers van de werkgroep ‘Samen’ en voorzitter Olfred Nijenbanning van Zwembad Zweeloo schetsten in een gloedvol betoog de inzet van de vrijwilligersgroep: ‘Mensen top, top, top! ‘We willen Iedereen, die zich op welke manier dan ook voor de realisatie heeft ingezet, enorm bedanken. En niet te vergeten de echte diehards van de groenploeg, die bijna dagelijks bezig waren. Maanden achtereen konden we een beroep op jullie doen.’ Na de loftuitingen van het trotse duo Kuipers en Nijenbanning volgde een klaterend applaus.

Omvangrijke klus
In september 2017 werd het plan geaccordeerd en besloten om te starten met de bouw. Jan Kuipers blikt terug: ‘Een strakke planning werd gemaakt en we zijn op zoek gegaan naar vrijwilligers om samen deze omvangrijke klus te klaren. Dit was aanvankelijk een uitdaging, maar onvoorstelbaar om te ervaren op welke energieke wijze de inwoners de bereidheid hebben getoond om de handen uit de mouwen te steken.’  

Na tien maanden noeste arbeid is er een gebouw in de steigers gezet dat aan alle vereiste energie-labels voldoet. Voor 100% gefinancierd met subsidiegelden en alle gedane arbeid voor bijna 100% gerealiseerd door vrijwilligers. Jan Kuipers bedankte in zijn toespraak niet alleen de vrijwilligers, maar sprak ook zijn erkentelijkheid uit voor de sympathie en gulle giften van de subsidieverstrekkers. Na het officiële gedeelte kregen de bezoekers vrijdagavond een rondleiding en werd uitgelegd op welke wijze het water van het zwembad, zonder gas, wordt opgewarmd tot liefst 27 graden.

Viering 85-jarig jubileum Zwembad Zweeloo
Gelijktijdig met de officiële ingebruikname van het nieuwe complex, werd ook het 85-jarig bestaan van Zwembad Zweeloo gevierd. Voorzitter Olfred Nijenabnning bracht deze roemruchte periode treffend onder woorden. ‘In al die 85 jaar lopen de twee thema’s ‘Samen’ en ‘Vrijwilligers’ als een rode draad door de geschiedenis van ‘ons’ zwembad. Vanaf het eerste begin zijn er altijd vrijwilligers betrokken geweest bij de exploitatie van het zwembad en altijd is er gezocht naar verregaande samenwerkingsverbanden binnen de gemeenschap, maar ook daarbuiten. Het is niet voor niets dat de uitspraak “alleen samen staan we sterk” ook nu nog heel prominent in onze missie en visie staat.’ Het meest recente voorbeeld van samenwerken betreft de ingebruikname van het nieuwe complex.

Uitermate belangrijke plek
Olfred concludeerde in zijn toespraak dat het zwembad sinds de ingebruikname in 1933 een uitermate belangrijke plek heeft ingenomen binnen de gemeenschap van Zweeloo en ver daarbuiten. ‘Er waren vele ups en downs en meerdere keren moest de bevolking in de bres springen om het zwembad van de ondergang te redden. Zo bleek in 1956 een grote verbetering nodig dat veel kosten met zich mee zou brengen en men wist niet of de Zweeler bevolking daar wel voor open stond. De ledenwerving werd een groot succes en het zwembad was gered.

Begin jaren 70 waren er plannen voor een geheel nieuw circulatiebad. In verband met de te grote belasting van bestuur en vrijwilligers, werd het zwembad op 1 januari 1975 overgenomen door de gemeente en werd de vereniging Zwembad Zweeloo officieel ontbonden.

Kopen en verkopen….
In juli 1977 werd het gemeentelijke ‘Zwembad De Knieplanden’ in gebruik genomen en als leiding over het bad werd het echtpaar Meijer aangesteld. Begin 1990 werd Zwembad, en inmiddels camping De Knieplanden, door de gemeente verkocht aan Bert en Willie Jansen. In 2004 werd gestopt met de bedrijfsvoering van het zwembad en opnieuw dreigde sluiting. Een grote groep zwemliefhebbers toog destijds naar de raadsvergadering in Coevorden om te pleiten voor het instandhouden van het bad.

In 2004 opnieuw in de bres
Dat kon echter alleen door het inzetten van vele vrijwilligers en zo werd in 2004 de huidige stichting Zwembad Zweeloo opgericht. ‘Er werden noodzakelijke aanpassingen aan het bad gedaan en we konden weer door… tot zo’n zes jaar geleden toen door de gemeente besloten werd om de bijdrage aan zwembad Zweeloo stop te zetten. De  gemeente Coevorden zou statistisch gezien ‘teveel’ opluchtzwembaden hebben. Opnieuw sprong de Zweeler bevolking in de bres. Kom NIET aan ons zwembad! Ik geloof oprecht dat iedereen daar binnen de gemeenteraad nu ook wel heel goed van doordrongen is!’, stelde de voorzitter van Zwembad Zweeloo.

Springlevend
‘In Zweeloo kan alles!’, zo vervolgde Olfred zijn toespraak. ‘Ons zwembad is misschien met haar 85 jaar op respectabele leeftijd, maar we zijn absoluut springlevend, ambitieus en bij de tijd. We willen mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Zo streven we er naar om binnen vier jaar energieneutraal te zijn. Zwembad Zweeloo gaat topfit richting de 100! Dankzij dit nieuwe gebouw zetten we daarin een flinke stap voorwaarts’, aldus Olfred NIjenbanning.

Bijschriften foto’s: Aan Harm Ziengs viel vrijdagavond de eer te beurt om het gebouw officieel te openen. Dat was niet zonder reden. Ziengs is niet alleen de nieuwe beheerder van het complex, maar was ook als één van de diehards zeer nauw betrokken bij de totstandkoming ervan. (Foto: Monique Jonkman-Koolen)

Gesteund door vele vrijwilligers heeft de werkgroep ‘Samen’ de basis gelegd voor een schitterend complex. Op de foto v.l.n.r. Tienus Evenhuis, Johan Ziengs, Harrie Boerma, Jan Kuipers, Nico Westerhuis,  Harm Ziengs, Sietse Adema, Jan Berghuis en Geert Holties. Op de foto ontbreekt Richard Prakken. (Foto: Monique Jonkman-Koolen)

Olfred Nijenbanning (voorzitter Zwembad Zweeloo) en Jan Kuipers (voorzitter werkgroep ‘Samen’) ontvangen de felicitaties én een enveloppe van wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden. Brink liet zich uitermate lovend uit over de bijdrage die vrijwilligers hebben geleverd bij de nieuwbouw van het complex. (Foto: Monique Jonkman-Koolen)

 

 

 

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel