.

.

 

.

Massaal protest voor behoud Zwembad Zweeloo

Zaterdagmiddag werd in Aalden een grote protestmanifestatie gehouden die in teken stond van het behoud van het Zwembad Zweeloo.

Er was een massale belangstelling van inwoners en uiteraard waren ook veel kinderen van de partij. De bijeenkomst gaf uiting aan het grote ongenoegen van de inwoners over dreigende sluiting van het zwembad. Aanleiding vormt het voorstel van het college van b & w van de gemeente Coevorden om per 1 januari 2013 geen 45.000 euro subsidie meer in het zwembad te pompen. Het openluchtbad aan de Hoofdstraat kan echter niet bestaan zonder deze gemeentelijke subsidie. Wethouder Roeles nam op het Korenhofplein in Aalden een lijst met protesthandtekeningen in ontvangst. 

Afgelopen weken hebben de besturen van de verenigingen voor Dorpsbelangen in Aalden, Zweeloo, Meppen Wezup en de buurtvereniging Benneveld deze week een brandbrief naar het college van b & w gestuurd. In de brief schrijven de belangenorganisaties geschokt te zijn over het voornemen van de gemeente om met ingang van 1 januari 2013 geen subsidie meer te verstrekken. Het zwembad Zweeloo heeft volgens de besturen van belangenorganisaties een centrale rol in het cluster van dorpen rondom Zweeloo. ‘Het bad heeft sinds 1933 een hoog sociaal maatschappelijke basis en is belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen, hetgeen zeer duidelijk in alle belevingsonderzoeken is aangetoond’, zo stelt men in de brief.

Het bosbad in Noord-Sleen is voor de bevolking geen optie. ‘De afstand tussen Zweeloo en het bosbad is zodanig groot dat mag worden aangenomen dat de dagelijkse zwemsport voor vele inwoners van de dorpen hierdoor wordt ontnomen. Dit in een tijd waarin de overheid sport en bewegen wil stimuleren en daar juist een verantwoordelijkheid in heeft voor een goede gezondheid van zijn inwoners.’ Voorts stippen de belangenorganisaties het belang van het zwemonderwijs aan. ‘De drie basisscholen in Aalden wordt het zwemonderwijs en het afzwemmen ontnomen. In de zomer is het Aelderholt geen alternatief en is de afstand naar Noord-Sleen / ’t Haantje voor deze kinderen te ver.’

‘Bovendien’, zo schrijven de organisaties, ‘neemt het zwembad Zweeloo een belangrijke plaats in bij het toerisme en recreatie van de gezamenlijke dorpen. Met 16.000 bezoekers in 2011 was het zwembad Zweeloo één van de beter bezochte zwemlocaties in de gemeente. Ook het sociale aspect van het zwembad, als ontmoetingsplek voor de jongeren als ook voor de ouderen, mag niet worden onderschat.’

De verenigingen voor Dorpsbelangen in de voormalige gemeente Zweeloo wijzen verder op de notitie Structuurvisie Coevorden 2011-2012 en bestemmingplan buitengebied Coevorden. ‘Daarin is het hoofddorp Aalden aangewezen als gebied voor behoud en versterking van voorzieningen. Dit is in volledige tegenspraak met de voorgenomen beslissing om de subsidie voor het zwembad af te schaffen.’ Vanwege de moeilijke economische omstandigheden en het korten van de rijksoverheid, begrijpen de besturen van de belangengroeperingen in Zweeloo de noodzaak van het college om voor de gehele sportsector in de gemeente de subsidiegelden te verlagen met 20%. ‘Het is ons echter volstrekt onduidelijk waarom de gemeente de totale subsidiegelden van de drie buitenbaden wil verminderen met 55.000 euro, hetgeen 40% betekent. Een gelijke en evenwichtige korting van 20% voor zwembaden, inclusief het zwembad in Coevorden, zou meer aanvaardbaar zijn.’ Dankzij de hoge zelfwerkzaamheid in het zwembad Zweeloo, zijn de exploitatielasten en de daarbij benodigde subsidie van 45.000 euro overigens het laagst van de drie buitenbaden. ‘Juist het thema van het college, ‘wat kunt u betekenen voor de gemeente’ wordt op deze manier wreed gestraft.’

In het seizoen 2011 is overigens neutraal gedraaid, inclusief een reservering van 5.500 euro voor toekomstig groot onderhoud. ‘De geplande coating voor het buitenbad van 30.000 euro voor het komende seizoen 2012 kan uit eigen middelen worden bekostigd.’ Op grond van de bovengenoemde argumenten, verzoeken de belangenorganisaties het college van b & w dringend om het voornemen om per 1 januari 2013 de subsidie voor het zwembad stop te zetten in heroverweging te nemen.

Bijschrift foto: In Zweeloo laat men er geen twijfel over bestaan: het zwembad moet open blijven! Wethouder Roeles nam op het Korenhofplein in Aalden de protesthandtekeningen in ontvangst. (Fto: Monique Jonkman-Koolen)

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel