.

.

 

.

Hoop op reddingsplan Zwembad Zweeloo

Gemeenteraad Coevorden velt op 3 april definitief oordeel

Een aantal fracties kiest voor de weg van de geleidelijkheid, terwijl anderen vinden dat ‘Zweeloo’ meer geld moet genereren om de raad tot andere gedachten te brengen.
Het voorstel is, dat de gemeente per 1 januari 2013 geen subsidie meer verstrekken aan het zwembad, dat eerder 45.000 euro per jaar kreeg. De andere twee openluchtbaden in Zwinderen en Noord-Sleen krijgen jaarlijks 5.000 euro minder.

Er ontstond een storm van protest. Er werd een handtekeningenactie gehouden, het resultaat ervan nam wethouder Geert Roeles onlangs in ontvangst. De gemeente Coevorden staat een bezuinigingsoperatie van 9,6 miljoen euro te wachten op het 28 miljoen euro vrij besteedbare budget. Eerder al liet Roeles weten, dat -gezien het inwonertal van de gemeente- in principe één binnen- en één buitenbad voldoende zou zijn. Echter, gezien de grootte van de gemeente is toch gekozen voor twee buitenbaden.

Henk Ruis, bestuursvoorzitter van het zwembad, sprak over tegenstrijdigheden. ‘De gemeente wil meer sport en beweging, maar de gemeente ontneemt ons die mogelijkheden. De gemeente staat voor toerisme en ontneemt ons dat. We hebben een goed functionerend zwembad. Wij pleiten voor een geleidelijke reductie van de subsidie over een periode van vijf tot acht jaar, dat geeft ons reële kansen. We zullen donateurs en sponsors zoeken en fondsen aanschrijven. We hebben ons aangesloten bij Samzwem Drenthe, een samenwerkingsverband tussen twintig zwembaden in Drenthe.’ Deze samenwerking heeft vooral betrekking op inkoop, installaties, personeel, activiteiten en het uitwisselen van informatie aan elkaar.
‘De andere zwembaden’, aldus Ruis, ‘verkeren in een gerieflijker positie en zullen dus nauwelijks in beweging komen.’

Van de jaarbegroting van 80.000 euro van het zwembad bestaat 45.000 euro uit subsidie. Het bestuur probeert de kosten te reduceren en de opbrengst te vergroten door bijvoorbeeld te snijden in de personele kosten en de energiebesparingen te bewerkstelligen. Daarmee denkt het bestuur 4.000 euro te kunnen besparen. Laurent Zeegers (VVD) vond dat bedrag te gering. ‘U heeft niet gereserveerd, u zult veel forser moeten bezuinigen voor een financieel gezonde situatie. Stel, dat we zouden kiezen voor verdeling van de totale bezuiniging voor alle drie zwembaden. Dat is ongeveer 18.000 euro per bad.’ Het applaus verstomde al snel toen Zeegers vervolgde ‘Maar u heeft het over 4.000 euro, te weinig dus.’

Jan de Rapper, regelmatig bivakkerend op camping De Knieplanden in Zweeloo, sprak in op verzoek van de familie Eefting van de camping, die bijna zeventig kampeerplaatsen biedt. ‘Ik vind de conclusies nogal mager. De pijn wordt bij één zwembad neergelegd zonder overgangstermijn. Dat is meten met twee maten. U kunt zeker wat doen. Zweeloo en Aalden hebben een groot toeristisch vermogen, het is economisch van belang. Dit is een bezuiniging van 0,06 procent op de begroting. Waar praten we dan over? Het moet anders kunnen.’

Anske Pepping, geboren en getogen in Zweeloo, hield een wat emotioneler betoog. ‘Hier sta ik, ik kan niet anders. Ik was een kind, ik wist niet dat het ooit voorbij zou gaan. Het is vijf voor twaalf voor De Spil, Sweelpop en nu ook het zwembad. Ik doe een oproep aan u ‘Denk met ons mee hoe we het zwembad open kunnen houden.’

De volgende inspraak was een bijzondere: een gelegenheidskoortje zong een lied op de wijs van het lied ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld.
Tot slot kwam Willy-An van Stiphout aan het woord. Zij sprak over burgerparticipatie. ‘Dat is het overleggen van plannen. De bevolking heeft die bereidheid, maar het moet wel tweerichtingsverkeer zijn.’ Zij sprak over Asterix, metaforen en het spreekwoord ‘Het hemd is nader dan de rok. ‘Laat zien dat alle kledingstukken u even lief zijn. Zo’n bezuiniging maakt meer kapot dan u lief is. Wij achten u wijzer, veel wijzer.’

Raadslid Henk Bouwers (GB) vroeg zich af, waar eerder is geïnvesteerd in het zwembad, hoe het college tot deze beslissing is gekomen. Het antwoord van wethouder Geert Roeles was kort: ‘Ik wou, dat de situatie nog net zo was als toen.’ Gertjan Zuur van het CDA stelde de vraag waarom niet tevoren is overlegd met de zwembaden. ‘Dat is vorig jaar wel gebeurd met de bibliotheken, die daarop hun huiswerk konden doen. Dat was hier niet het geval.’ Daarop kwam echter geen antwoord tijdens de discussie.

Ad Merts (D66) stelde, dat met twee maten wordt gemeten ten opzichte van de stad Coevorden en de dorpen. Hij ging daarbij voorbij aan de andere bezuinigingen, die genoemd worden in de notitie. Roeles zei dan ook: ‘Ik kan u heel wat verenigingen in Coevorden noemen, die heel wat duurder uit zijn dan de verenigingen in de dorpen. Dus uw bewering werp ik verre van mij.’ De wethouder zei, dat het voltallige college de bezuiniging op het zwembad in Zweeloo te verantwoorden vindt. ‘Dus in alle dorpen waar geen zwembad is, zouden de mensen nooit kunnen zwemmen?’ (Bron:

Bernhard Ensink (PAC) deelde een compliment uit aan het college. ‘U heeft de hele zaak inzichtelijk gemaakt, zodat wij weten hoe de vlag erbij hangt.’ Wel vroeg hij zich af of de aanleg van een multifunctionele baan op dit moment zou moeten. ‘Onze ambitie is om alle drie buitenbaten open te houden. We moeten kijken naar een overgangsperiode. De inzet van vrijwilligers en de saamhorigheid zijn groot in de kleinere dorpen. Dus, wij kiezen voor de weg van de geleidelijkheid.’ Laurent Zeegers, VVD, vindt dat de bevolking van Zweeloo en omliggende dorpen moet laten zien dat er draagkracht is en dus met meer dan 4.000 euro over de brug moet komen. Henk Bouwers (GB) wil alle drie baden openhouden en de bezuinigingspijn over drie baden verdelen. Mocht dat niet lukken, dan kiest hij voor Zweeloo voor de weg van de geleidelijkheid.

Zuur (CDA) zei, dat het zwembad slechts een onderdeel is met alle bezuinigingen. ‘Een samenleving met eigen kracht staat voorop. Het zou de andere twee baden in Zwinderen en Noord-Sleen sieren zelf wat bij te dragen. Denk verder aan de bezuinigingen in het sociaal domein, dat treft mensen die niet eens aan zwemmen durven te denken. Je moet kijken waar je uitkomt wat betreft de bezuinigingen. Maar misschien zijn we wel verwend.’

Over veertien dagen, op dinsdag 3 april, wordt verder gediscussieerd en neemt de raad een beslissing over het voorliggende voorstel.

 

(Bron: Coevorden HuisAanHuis/Boom Regionale Uitgevers)

 

                

 

De raadzaal én de tuinzaal zaten gisteravond vol met ruim tweehonderd inwoners van Zweeloo, Aalden en andere belangstellenden. Tijdens de raadsvergadering werd gesproken over het voorstel betreffende de buitensportaccommodaties. Het Zwembad in Zweeloo voerde daarin de boventoon met af en toe een uitstapje naar de multifunctionele baan in Coevorden.

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel