.

.

 

.

Een laatste ultieme poging om het zwembad in Zweeloo te redden. Een laatste kans……

 

Woorden van deze strekking gebruikte voorzitter Henk Ruis van het Zwembad Zweeloo vorige week op de informatieavond in De Inloop om te benadrukken dat het nu echt menens is. Alle plannen en acties om de door de gemeente Coevorden voor 2013 aangekondigde subsidievermindering van € 30.000 te dichten, hebben tot dusver bij lange na niet voldoende opgebracht.

 

En nu is er min of meer een deadline. De wethouder (Roeles) wil omstreeks september weten hoe de financiële vlag er in Zweeloo werkelijk bijhangt. Immers, de gemeentelijke begroting voor 2013 moet binnenkort vastgesteld worden en dan is het voor hem wel handig te weten waar hij rekening mee moet houden. Moet de alsnog door de gemeente Coevorden toegezegde subsidie van € 15.000 ingeboekt worden of is er onder de bevolking van Zweeloo onvoldoende draagvlak en is het in 2013 over en sluiten voor het Zwembad.

 

Als gezegd hebben alle inspanningen tot dusver, waaronder een huis-aan-huis donateursactie, onvoldoende opgeleverd om de exploitatie van het zwembad in 2013 te kunnen waarborgen. En dus komt het bestuur nu met een laatste redmiddel, plan B: “Vrienden van het Zwembad Zweeloo”. Wat houdt dit plan in?

 

De dorpen van de voormalige gemeente Zweeloo hebben op dit moment zo’n 1500 huishoudens. Als hiervan 45% aangeeft maandelijks € 9,50 als “vriend” aan het Zwembad Zweeloo te willen bijdragen, dan is de exploitatie van het zwembad in 2013 gered.

 

Dit is in het kort de essentie van het plan “Vrienden van het Zwembad Zweeloo”. Met als achterliggende gedachte het vinden van voldoende draagkracht voor het behoud van het zwembad. Het maakt hierbij niet uit of “de vrienden” eenpersoons- dan wel meerpersoons huishoudens zijn, of ze jong zijn of oud en of ze nog een (zwem) baantje trekken of niet. Nee, met hun bijdrage van € 9,50 per maand geven “de vrienden” aan dat ze het zwembad in Zweeloo als basisvoorziening belangrijk vinden en bereid zijn dat financieel te steunen.

Een bijkomend voordeel is dat de bijdrage inclusief een zwemabonnement is en nogmaals, het maakt dan niet uit hoe groot uw huishouden is.

 

Het enthousiasme van de ruim 70 aanwezigen voor dit plan was groot, evenals de bereidheid om als vrijwilliger een steentje bij te dragen. Elders in dit krantje ziet u van het strijdbare bestuur een meer gedetailleerde uitwerking van het nieuwe plan.

 

Volgend jaar beleeft het zwembad haar 80e verjaardag. Het zou toch mooi zijn als “ons zwembad” nu al een financieel cadeautje van ons krijgt!

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel