.

.

 

.

Oranjevereniging Zweeloo na ± 60 jaar nog steeds actief !

Tijdens Koningsdag 2015 heeft de Oranjevereniging weer z’n beste beentje voor gezet. Om er een feestelijk dag van te maken, waren er verscheidene activiteiten georganiseerd. Zo was er een vrijmarkt voor kinderen, er speelde een band, er was een fietstocht georganiseerd, er trad een ballonnenkunstenaar op, kinderen konden zich laten schminken en er was een horecakraam waar men terecht kon voor een hapje en een drankje.

Samen met de kerken organiseerde de Oranjevereniging op vier mei de jaarlijkse herdenking van de vele oorlogsslachtoffers. Voorafgaande aan de plechtigheid vertelde Eise Boersma het nog altijd schrijnende verhaal over het in de oorlog omgebrachte Joodse echtpaar Meijer en Rosetta Kats

 

Bestuurslid Anne-Marie Pieters praat vol lof over het feit dat er ieder jaar weer op BOM gerekend kan worden tijdens de herdenking, dat Tante Sweel zorg had gedragen voor de benodigde vergunning wat betrof het horecagebeuren en dat AST Verhuur uit Meppen geheel belangeloos stoelen en tafels beschikbaar had gesteld. Maar natuurlijk verdienen niet alleen deze personen een pluim, het geldt voor alle vrijwilligers die hun steentje hebben bij gedragen, in welke vorm dan ook!

 

De Oranjevereniging heeft anno 2015 nog ruim 300 à 350 leden en is dus nog springlevend. Echter nieuwe leden zijn zeer welkom. Maar een grote wens van het huidige bestuur is, dat er wat jonge mensen (bijv. met kinderen) zouden opstaan om een functie binnen het bestuur te vervullen. Het zou prettig zijn als er eens een frisse wind door de vereniging zou waaien, om zodoende het imago wat op te poetsen. De vereniging mag niet verloren gaan!

 

Bron: Oes Eig’n Kraantien 13 mei 2015

 

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel