.

.

 

.

Gemeente steunt het bezuinigingsplan van zwembaden in Coevorden

Zorgen over sluiting zwembaden komende tien jaar van de baan

De zorgen over de sluiting van zwembaden in de gemeente Coevorden, zijn naar het zich laat aanzien voor de komende tien jaar van de baan. Dit dankzij een gezamenlijk amendement van de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Coevorden. Dit geeft de zwembaden de tijd en ruimte, in de nabije toekomst de bezuinigingsdoelstelling te realiseren.

Voorzitter Olfred Nijenbanning van stichting Zwembad Zweeloo is uitermate tevreden met de steun vanuit het college en de coalitiepartijen. “Op 1 juli 2014 heeft de raad besloten dat de gemeente alle zwembaden in Coevorden, zowel de drie buitenbaden als De Swaneburg, wil behouden. De vier zwembadbesturen hebben vervolgens intensief samengewerkt om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling van 98.000 euro. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er zijn pittige discussies gevoerd, maar uiteindelijk is het eindresultaat in goed overleg en met respect voor alle baden tot stand gekomen", aldus Olfred Nijenbanning.

Tijdens de commissievergadering van 17 januari jl. is het bezuinigingsplan gepresenteerd. “We hebben aangegeven gezamenlijk 20.000 euro te kunnen besparen door efficiënter te exploiteren. Meer lukt echt niet en dat blijkt ook uit het onderzoek dat is gedaan naar de vier baden op basis van ruim tachtig overdekte en openluchtbaden in Nederland. De overige 78.000 euro moet worden gezocht in energiebesparende maatregelen. Omdat deze maatregelen eerst een forse investering vergen, komen de voordelen pas op langere termijn volledig tot uiting. Dit betekent dat de bezuinigingstaakstelling voor de vier zwembaden niet in 2018 maar pas in 2029 geheel kan geworden gerealiseerd.”

De zwembadbesturen waren blij om te horen dat ook het college ervan overtuigd is dat met meer bezuinigen het voortbestaan van de zwembaden (opnieuw) in gevaar komt en dus ook geen optie is.” Besluitvorming over dit thema lijkt vanavond (dinsdag 31 januari) tijdens de raadsvergadering daarmee slechts een hamerstuk en dat betekent dat de vier zwembaden extra ruimte en tijd krijgen om de bezuinigingstaakstelling te realiseren.

Omdat Zwembad Zweeloo al vóór 1 juli 2014 een aantal belangrijke energiebesparende maatregelen had doorgevoerd, richt de extra energiebesparing zich hier alleen op de investering in zonnecollectoren. “Op dit moment zijn er al vergevorderde plannen, maar hierover later dit jaar meer…”, aldus een tevreden voorzitter Olfred Nijenbanning.

Archieffoto: Monique Jonkman-Koolen

Oes Eig'n Kraantien d.d. 31 januari 2017.

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel