DB Sweel - 5 Dorpenoverleg
AED en inrichting bushalte centrale thema’s jaarvergadering Dorpsbelangen Sweel
Enquête moet duidelijkheid geven over officiële naamgeving padje. Afgelopen donderdag hield Dorpsbelangen Sweel haar jaarvergadering in De Spil. Aan de uitnodiging hadden - afgezien van het bestuur - rond de 20 inwoners van Zweeloo gehoor gegeven. Voor de pauze stond het huishoudelijke deel op de agenda.
Lees meer...
 
DB Sweel - 5 dorpenoverleg

23 november 2011 hield de gemeente een informatieavond over het nieuwe plattelandsbeleid. Toen het stuk ter beschikking kwam bleek het eigenlijk meer
een voorstel voor nieuwe communicatielijnen.  De deelgebiedscommissies gaan verdwijnen, de dorpenrondes blijven, maar worden gecombineerd.
In een reactie op het voorstel hebben Aalden, Benneveld, Meppen, Wezup en Zweeloo de handen ineen geslagen en voorgesteld om gezamenlijk verder op te treden.
Sindsdien is het 5-dorpenoverleg een feit en hebben we overleg en werken we samen waar dat nodig en nuttig is.
Naast de reactie op het plattelandsbeleid hebben we ook samen een brief gestuurd n.a.v. de dreigende sluiting van het zwembad. Zie bij actueel.
Hieronder treft u aan:
de conceptnotitie plattelandsbeleid van de gemeente

Notitie Plattelandsbeleid
de reactie van de 5 dorpen.

Reactie Plattelandsbeleid

Een volgende bijeenkomst van de 5 dorpen is gepland op 14 mei 2012.
Heeft u aandachtspunten aarzel niet een mail te sturen.

 


Zoeken in de site

Willekeurige foto