DB Sweel - Jaarvergaderingen
Jaarverslag Dorpsbelangen Sweel over het kalenderjaar 2020

Bestuur en ledenvergadering
Zoals overal heeft ook in Zweeloo het (verenigings)leven in 2020 grotendeels in het teken gestaan van de Covid-pandemie en bijbehorende lockdowns. De vergaderfrequentie van het bestuur is hierdoor teruggeschroefd tot 4 keer, waarvan eenmaal online.

Lees meer...
 
Notulen jaarvergadering 2019 Dorpsbelangen Sweel.

Aanwezig: Bestuur DBS: Jan Heijmans (voorzitter), Johan Schieven, Ton van den Oever, Alex Klingenberg en Maartje de Boer (notulist). 20 Leden van DBS.

Gastsprekers: Arwoud Snippe van Hartveilig Drenthe, Martin Courtz van de provincie Drenthe en Marc Pothof van de gemeente Coevorden.

Lees meer...
 
Uitnodiging van de Vereniging DB Sweel

AED-gebruik en inrichting HUB in Zweeloo. Dit zijn de twee inhoudelijke onderwerpen die gastsprekers in de jaarvergadering aan de orde stellen. Praat mee over deze belangrijke zaken.

Het bestuur nodigt u allen uit voor de komende jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Sweel. Hieronder staat de agenda; verdere informatie is te vinden op www.zweeloo-digitaal.nl onder ‘DB Sweel’.

Lees meer...
 
Verslag Dorpsvergadering DB Sweel 4 april 2019

AANWEZIG:

BESTUUR DBS: Jan Heijmans (voorzitter), Maartje de Boer, Alex Klingenberg, Johan Schieven, Ton van den Oever (verslag). Verder 23 dorpsgenoten (bijna allen ook lid van DBS).

Lees meer...
 
Jaarverslag DB Sweel 2018

JAARVERSLAG DORPSBELANGEN SWEEL OVER HET KALENDERJAAR 2018. 

De samenstelling van het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Sweel (DBS) is in het verslagjaar 2018 ongewijzigd gebleven. Ook de functieverdeling is gelijk gebleven aan vorig jaar: Jan Heijmans, voorzitter; Ton van den Oever secretaris, Alex Klingenberg penningmeester, Maartje de Boer en Jan Pieters bestuursleden. Tegen het eind van het jaar heeft Jan Pieters zijn aftreden per eerstvolgende bestuursvergadering (dit is in 2019) aangekondigd.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 5

Zoeken in de site

Willekeurige foto